ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Μετατροπή κατοικίας σε AIRBNB
Για τις φωτογραφίες έχει χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης A.I.